Wybierz swój język z listy powyżej. Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
Adres:
Miasto:
Telefon:
www:
Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
22 739 73 20
www.gops.nadarzyn.pl

Dom Miłosierdzia jest katolicką, niepubliczną placówką opiekuńczo wychowawczą typu socjalizacyjnego, powołaną dnia 22 lipca (Ldz. 125/EG/2007) przez przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapewniamy naszym wychowankom:

- pobyt stały lub okresowy,

- wyżywienie dostosowane do potrzeb i wieku rozwojowego,

- wyposażenie w odzież, obuwie, przedmioty osobistego użytku stosowne do wieku i potrzeb,

- środki higieny osobistej,

- zabawki stosowne do wieku rozwojowego,

- leczenie i zaopatrzenie w leki,

- dostęp do nauki i pomoc w nauce oraz uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, a także podręczniki i przybory szkolne,

- uczestnictwo w innych zajęciach pozalekcyjnych, rekreacyjnych i sportowych,

- opłaty przejazdów do szkoly oraz zamieszkania w bursach i internatach,

- kieszonkowe,

- kontakty z rodzicami, opiekunami prawnymi, rodzinami zaprzyjaźnionymi.

W działalności opiekuńczo wychowawczej celem Zgromadzenia jest zapewnienie wychowankom i podopiecznym wszechstronnej pomocy materialnej i duchowej, uczenie życia zgodnego z moralnością i kulturą chrześcijańską, dążenie do ich zawodowego i życiowego usamodzielnienia.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej - całodobowej opieki wychowania, a zwłasza: zakwaterowania, wyżywienia, dostepu do kształcenia i leczenia, wypoczynku i rekreacji, poszanowania godności i tożsamości oraz prawa do wolności sumienia i wyznania.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, ma charakter koedukacyjny, dysponuje 14 miejscami z możliwością zwiększenia do 30 miejsc.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Czytaj komentarze (0)
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Dodano: 03-12-2014
Liczba zdjęć w galerii: 1