OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,GMINNA BIB, 52.121790451500000,20.470533371000000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, Zostala utworzona w 1949 roku. Pierws..., 0, 0